Helpgewoon nah, begeleiding nah Begeleiding nah.nl Ambulante begeleiding Specialistische begeleiding voor mensen met
Niet Aangeboren Hersenletsel en hun naasten
Meer informatie
Begeleiding NAH

Helpgewoon NAH

Specialistische begeleiding bij NAH voor iedereen die problemen ervaart in het dagelijks leven als gevolg van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

De draad weer oppakken na hersenletsel is allesbehalve eenvoudig. Helemaal als veel niet meer lukt zoals u of uw naasten gewend waren. Wij bieden professionele begeleiding NAH, bij u thuis. Met als doel u en uw omgeving te ondersteunen bij het leren omgaan met een leven dat veranderd is. Door onze jarenlange werkervaring in het begeleiden van mensen met niet aangeboren hersenletsel, hebben wij oog voor wat NAH kan betekenen voor u en uw naasten.

U bepaalt hoe u uw leven inricht en uw wens is ons uitgangspunt. U geeft aan welke ondersteuning u wenst. Als u dit lastig vindt kunnen wij u hierbij adviseren. Samen met u streven we ernaar dat u opnieuw de regie over uw veranderde leven krijgt.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken, neem dan contact met ons op.

Niet Aangeboren hersenletsel (NAH)

Hersenletsel kan ontstaan door verschillende oorzaken

Bijvoorbeeld door een ongeval, ziekte, beroerte, hartinfarct, hersenschudding, intoxicatie of andere oorzaak. Dit leidt tot een breuk in de levenslijn. Er is een tijd voor en een tijd na het hersenletsel. Dit brengt zichtbare en/of onzichtbare gevolgen met zich mee.

Een veranderd leven..

Merkt u of uw naasten dat er sinds het letsel veranderingen zijn in denken, doen, taal, emoties en/of gedrag. Wilt u meer inzicht in deze gevolgen en handvatten hoe met deze problemen om te gaan. Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. Wij bieden begeleiding bij NAH aan u en uw naasten in het leren omgaan met deze veranderingen.

Helpgewoon NAH

Nieuws Berichten


Helpgewoon NAH

Iemand met NAH aan het woord

Hé, hoe gaat het?

In de winkel zie ik een bekende. Staande gehouden kijk ik vriendelijk naar degene die me vraagt hoe het gaat, om vervolgens in te schatten welke versie ik zal vertellen.