Hersenletsel heb je niet alleen

De gevolgen voor u als naaste zijn vaak zeer ingrijpend. Het leven is veranderd. Relaties zijn veranderd en kunnen onder druk komen te staan.

Wat het nieuwe leven betekent wordt pas duidelijk als uw partner, ouder of kind getroffen door het hersenletsel weer thuiskomt en blijkt dat hij of zij niet meer (op het oude niveau) zelfstandig kan functioneren.
Het is ook een fase van rouw; rouwen om wat niet meer is, rouwen om het verlies van een partner die nog leeft. Er vindt vaak een verschuiving van rollen, taken en verantwoordelijkheden plaats.

De draad weer oppakken na NAH

Dit is allesbehalve eenvoudig. Het evenwicht is verstoord er moet vaak een nieuwe balans worden gevonden. Dit alles roept vaak veel vragen op. “Hoe moet ik hier mee omgaan”, Waarom is mijn partner zo veranderd? ”Ik kom niet meer aan mezelf toe” “Wie of wat kan ons helpen zodat we beter de zorg kunnen volhouden?” of “Hoe voorkom ik dat ik overbelast raak?”
De ambulant begeleiders van Helpgewoon NAH hebben als uitgangspunt aan te sluiten bij uw vragen en wensen. Samen met u streven we ernaar dat u opnieuw de regie over uw veranderde leven krijgt.