Ineens is uw leven veranderd

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), verandert uw leven en dat van uw naasten ingrijpend.

Hersenletsel kan ontstaan door verschillende oorzaken, bijvoorbeeld door een ongeval, ziekte, beroerte of infarct. Het zorgt ervoor dat u in één of meer opzichten niet meer zo functioneert als voorheen. 

De veranderingen worden vaak pas duidelijk als u thuis het dagelijks leven weer probeert op te pakken. U kunt bijvoorbeeld problemen ervaren in het denken, doen, taal, emoties en gedrag. Vaak zijn dit de meest ingrijpende en moeilijkste veranderingen. Er is sprake van een veranderd leven. Het betekent een enorme omslag. De draad weer oppakken na het hersenletsel is allesbehalve eenvoudig. Helemaal als veel niet meer lukt zoals u of uw naasten gewend waren.

U wordt misschien geconfronteerd met allerlei vragen en problemen, die te maken hebben met de veranderingen als gevolg van het hersenletsel. Om een nieuw evenwicht te vinden, is het belangrijk dat u leert omgaan met de nieuwe situatie.

De begeleiders van Helpgewoon NAH kunnen u en uw naasten ondersteunen bij het hervinden van dit evenwicht.