Leg de link met hersenletsel

Nog te vaak komen wij mensen met hersenletsel tegen, met een duidelijke knik in het functioneren, die van het kastje naar de muur gestuurd worden. Ze worden niet serieus genomen, er wordt een onjuiste diagnose gesteld of niet doorverwezen. Met als gevolg dat deze mensen geen passende hulp en ondersteuning krijgen met alle gevolgen van dien.

Is er geen duidelijke diagnose, denk aan hersenletsel!

Doorverwijzen:
Is er geen duidelijke diagnose en vermoedt u niet-aangeboren hersenletsel. Verwijs dan naar een neuroloog of revalidatiearts. Is er wél een diagnose en heeft er nooit revalidatie plaatsgevonden? Verwijs dan naar medisch specialistische revalidatie. Als er wel revalidatie heeft plaatsgevonden, kunt u verwijzen naar gespecialiseerde ambulante begeleiding (gemeente), paramedische of psychologische eerstelijns zorg of multidisciplinaire behandeling zoals Hersenz.

Voor meer informatie verwijzen we naar Leg de link