Wat kunnen wij voor u betekenen?

Door jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen met niet Aangeboren hersenletsel, hebben wij oog voor wat NAH kan betekenen voor u als naaste. Wij bieden NAH begeleiding bij u thuis. Wij hebben als uitgangspunt aan te sluiten bij uw vragen en wensen. Samen met u streven we ernaar dat u opnieuw de regie over uw veranderde leven krijgt.

Aandacht voor uw verhaal

De NAH begeleiders kunnen u ondersteunen bij het leren omgaan met het veranderde leven na Niet Aangeboren Hersenletsel. Dit doen zij ten eerste door aandacht te hebben voor uw verhaal en goed naar u te luisteren. Hoe gaat het met u? Waar liggen de knelpunten, wat heeft u nodig? Wat zou u kunnen helpen om de zorg en alle taken eromheen makkelijker of dragelijker te maken en zo goed mogelijk vol te houden.

Voorlichting en handvatten

Er wordt voorlichting gegeven over het specifieke hersenletsel van uw naaste en de daar bijhorende zichtbare en onzichtbare gevolgen, met als doel u meer inzicht te geven in waarom uw naasten bijvoorbeeld bepaald gedrag laat zien, de ene keer wel iets onthouden kan maar de andere keer niet enz.

Er worden, zo gewenst, handvatten gegeven hoe u hier het beste mee om kan gaan.

Draagkracht / draaglast

Uw huidige belasting wordt in kaart gebracht, zodat als dit nodig is, tijdig ingegrepen kan worden. In de hoop overbelasting te voorkomen. Het is belangrijk dat, hoe moeilijk soms ook, u goed voor u zelf blijft zorgen en regelmatig tijd voor u zelf inplant. Kritisch kijken we met u wat er allemaal op uw bordje ligt, misschien kunnen taken vereenvoudigd worden of uit handen genomen worden. Hierbij kan een ambulant begeleider van Helpgewoon NAH u ondersteunen.

Er worden, zo gewenst, handvatten gegeven hoe u hier het beste mee om kan gaan.

Lotgenotencontact

Ervaringen delen met anderen kan zeer helpend zijn. Helpgewoon NAH organiseert met een aantal andere zorgorganisaties regelmatig thema-avonden in het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem, speciaal voor mantelzorgers van naasten met NAH.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken, neem dan contact met ons op.
Dit kan via de contact pagina of u kunt bellen met 0613886005