Signaleren NAH

In deze video legt neuroloog prof. dr. Joukje van der Naalt uit welke factoren van invloed zijn op het herstel na traumatisch hersenletsel, welke nieuwe mogelijkheden er zijn om hersenschade te detecteren en wat u kunt doen als patiënten met traumatisch hersenletsel zich melden in uw praktijk. www.legdelink.nl 

Stroomdiagram signaleren NAH

Een gemiddelde huisartsenpraktijk telt 80 patiënten met niet aangeboren hersenletsel. Ernstige, chronische vermoeidheid en somberheid komt bij 60% van alle patiënten met hersenletsel voor. Oorzaken van hersenletsel zijn CVA, trauma, zuurstoftekort (bijvoorbeeld na hartstilstand), meningitis, encefalitis, middelengebruik of vergiftiging.

Gevolgen zijn bijvoorbeeld vergeetachtigheid, concentratieproblemen, vermoeidheid, somberheid, angst, apathie, impulsiviteit, afasie, moeite met plannen en organiseren.

Begeleiding en behandeling voor mensen met hersenletsel en hun naasten verbetert de kwaliteit van leven, ook al zijn ze medisch uitbehandeld. Mensen met hersenletsel ervaren niet alleen herstel in de eerste 6 maanden maar ook nog in de jaren erna.

Omdat de gevolgen van hersenletsel vaak algemeen en/of onzichtbaar zijn, is er een speciale huisartsentool ontwikkeld. De tool, mede ontwikkeld door Caroline van Heugten, is een handig stroomdiagram voor huisartsen voor het opsporen van niet aangeboren hersenletsel. Bekijk het Stroomdiagram voor het opsporen van NAH

Is er geen duidelijke diagnose en vermoedt u NAH?

Verwijs dan naar een neuroloog of revalidatiearts. Is er wél een diagnose en heeft er nooit revalidatie plaatsgevonden? Verwijs dan naar medisch specialistische revalidatie. Als er wel revalidatie heeft plaatsgevonden, kunt u verwijzen naar gespecialiseerde ambulante begeleiding (Helpgewoon NAH), paramedische of psychologische eerstelijns zorg of multidisciplinaire behandeling zoals Hersenz.