Stoornissen in de sociale cognitie, een onderbelicht en onzichtbaar gevolg van NAH.

Sociale cognitie

In dit proefschrift van Britta Nijsse, wordt gesproken over de stoornissen in de sociale cognitie, die vaak voorkomen bij mensen met NAH. Sociale cognitie omvat het vermogen van individuen om sociale informatie waar te nemen, het gedrag van anderen te interpreteren en adequaat te reageren in sociale situaties.

Dit kan voor problemen zorgen in relaties. bv vrienden blijven weg, relaties lopen op de klippen. Mensen raken in isolement. Het is een bekend gevolg van NAH, echter minder bekend bij het grote publiek. Een groot probleem voor veel mensen met NAH aangezien hun wereld steeds kleiner wordt.

Herkenning van stoornissen in sociale cognitie is erg belangrijk, aangezien psycho-educatie aan patiënten en naasten kan leiden tot beter begrip en acceptatie.
In de hoop dat t netwerk wat er is zoveel mogelijk in stand gehouden wordt.