Tips & Tricks

Algemene informatie hersenletsel
Vinden van hulp / ondersteuning / zorg
Revalidatie / behandeling
Sporten & Hersenletsel
NAH & Werk
Lotgenoten contact
Hulpmiddelen/aanpassingen & Voorzieningen
Websites voor mantelzorgers

 

Algemene informatie hersenletsel.

www.hersenstichting.nl

De Hersenstichting zet alles op alles voor gezonde hersenen voor iedereen. Ze zetten niet in op één aandoening, maar investeren breed in baanbrekende oplossingen die hersenaandoeningen helpen voorkomen, afremmen, of genezen. Nu en in de toekomst. Om dit te bereiken laten we onderzoek doen, geven we voorlichting en zetten we ons in voor betere patiëntenzorg.
Veel informatie te vinden en brochures.

www.verdermethersenletsel.nl

Alles over leven, wonen en werken met hersenletsel.
www.hersenletsel-uitleg.nl

veel informatie voor mensen met hersenletsel en hun naasten met de daarbij horende tips en adviezen. Ook op facebook te volgen.

www.hersenletsel.nl

Vereniging voor patiënten et niet aangeboren hersenletsel en hun naasten.
Lotgenoten en overige bijeenkomsten voor mensen met NAH
Naar boven

 

Vinden van hulp / ondersteuning / zorg

www.watvindik.nl

Je vindt hier alles wat je kan helpen om op jouw manier te leven met hersenletsel. Van app tot advies, van boek tot behandeling, van welzijn tot wonen, van zorg tot zingeving.

www.hersenletselteams.nl

Heb je vragen over de beschikbare hersenletselzorg in jouw regio? Het regionale hersenletselteam staat klaar om jouw vragen te beantwoorden. Ook cliënten met hersenletsel en hun naasten kunnen met hun vragen bij het team terecht.
Naar boven

 

Revalidatie / behandeling

www.Hersenz.nl

Hersenz biedt behandeling aan mensen met Niet aangeboren hersenletsel die willen leren omgaat met de vaak ingrijpende gevolgen van hun letsel.

www.klimmendaal.nl

Revalidatie voor mensen met hersenletsel in de acute fase en chronische fase.

Naar boven

Sporten & Hersenletsel

www.unieksporten.nl

Heb je een handicap en wil je graag sporten of bewegen. Uniek Sporten helpt je bij het zoeken naar een sportaanbieder in de buurt.

Meet-me-at-the-gym.nl

Sporten met hersenletsel. Veel mensen met hersenletsel zijn gevoeliger geworden voor externe prikkels. In deze sportscholen wordt hier rekening mee gehouden en is er een instructeur die getraind is in het begeleiden van mensen met NAH. De instructies worden aangepast aan de beperkingen en mogelijkheden. Je kunt op de website zoeken welke sportschool bij u in de buurt zit.
Naar boven

 

NAH & Werk

www.edwinvandersarfoundation.nl/nl/projecten/de-class

De Class is een project van de Edwin van de sar foundation en heeft tot doel jongeren met hersenletsel te helpen een baan te vinden. Jaarlijks stelt de foundation een groep samen van 20 jongeren (tussen de 18-30 jaar) met niet aangeboren hersenletsel (NAH) die dit coachingstraject kunnen gaan volgen.

www.werkenmethersenletsel.nl

de plek voor al uw vragen en antwoorden over werk en hersenletsel.
Naar boven

 

Lotgenoten contact

https://www.hersenletsel.nl/activiteiten/agenda

In Gelderland worden er diverse lotgenoten bijeenkomsten georganiseerd voor jong en oud. Met als doel ervaringen te delen, thema’s te behandelen, maar ook gewoon voor gezellig contact. Kijk op hersenletsel.nl voor meer informatie.

Huntinton cafe:
https://www.atlant.nl/wp-content/uploads/2018/04/Flyer-Huntingtoncafé-def3.pdf

Mensen met de ziekte van Huntington en familieleden, vrienden of mantelzorgers zijn van harte welkom tijdens het ‘Huntingtoncafé’. Een bijeenkomst waarbij iedere avond een ander thema die met de ziekte te maken heeft, centraal staat. De avond staat in het teken van praten over de ziekte, ervaringen uitwisselen en emoties delen. ‘Bespreekbaar maken geeft herkenbaarheid’.

Parkinson Café’s:
https://www.parkinson-vereniging.nl/vereniging/over-ons/cafés/het-parkinson-café

Een Parkinson Café is een plek waar parkinson(isme)patiënten, hun naasten en overige belangstellenden elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen. Ook wordt er informatie verstrekt over de ziekte van Parkinson en/of parkinson(ismen). Dit alles in een informele en ontspannen sfeer waarbij er koffie, thee of (fris)drank kan worden genuttigd.

Naar boven

 

Hulpmiddelen/aanpassingen & voorzieningen

https://daprfashion.nl/ehba/
Eerst hulp bij aankleden. Makkelijker aankleden met deze tips voor mensen met een beperking.

https://www.hulpmiddelenwijzer.nl
Er zijn honderden hulpmiddelen/voorzieningen die het dagelijks leven makkelijker maken. Deze onafhankelijke site helpt u een bewuste keuze te maken.

Naar boven

 

Websites voor mantelzorgers

https://www.vithulpbijmantelzorg.nl
Als mantelzorger krijgt u met veel zaken te maken waar u nog niet eerder mee in aanraking bent geweest. Misschien wilt u meer weten over de ziekte, of de beperking waar degene waar u voor zorgt mee te kampen heeft. Of u wilt weten waar u terecht kunt voor ondersteuning bij uw zorgtaken. U kunt te maken krijgen met meerdere instanties en diverse regelingen. Kortom: u heeft informatie nodig.Misschien kan de informatie op deze website u helpen. Of is een telefoontje naar onze helpdesk voldoende. Uw situatie kan ook zo complex zijn dat u graag een gesprek wilt met onze mantelzorgconsulent.

https://mvtarnhem.nl
Ondersteuningspunt Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp Arnhem biedt alle mantelzorgers, jong en oud, in de gemeente Arnhem ondersteuning.
MVT luistert naar je verhaal en geeft informatie en advies. We kennen de weg binnen de wereld van de mantelzorg en kunnen je adviseren over ondersteuningsmogelijkheden om af en toe even op adem te komen, taakverlichting, praktische en financiële hulp. We organiseren ook voorlichtingsbijeenkomsten en workshops,

https://handeninhuis.nl/
Handen in Huis regelt met enthousiaste vrijwilligers in heel Nederland 24-uurs mantelzorgvervanging in die situatie waar de hulpvrager zonder de hulp niet alleen thuis kan blijven.

https://mantelzorg.nl
MantelzorgNL en bijna 400 lokale en regionale aangesloten organisaties geven voorlichting en advies op maat. Aan mantelzorgers, zorgprofessionals en beleidsmakers. Ze organiseren bijeenkomsten en workshops, staan mantelzorgers met raad en daad bij en bieden informatie via onze website en in de media.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mantelzorg
Informatie over de mogelijkheden die er zijn ter ondersteuning van mantelzorgers

https://www.hersenletsel.nl/activiteiten/landelijke-weekenden
Bijeenkomsten voor mensen met NAH en hun naasten.

https://webshop.hersenletsel.nl/Gevolgen-hersenletsel-(NAH)
brochures omgaan nah

www.verdermethersenletsel.nl
Veel informatie over hersenletsel

Naar boven


Oefeningen / Sport
Ontspanning
Informatief hersenletsel
Energieverdeling
Huishouden
Geheugen en Plannen
MS
Toegangkelijkheid van locaties

Oefeningen/Sport

Oefen App beroerte
https://youtu.be/q8iQpmPu3uE
App met oefeningen voor mensen met een beroerte. Met een persoonlijk samengesteld programma werken aan herstel en behoud van conditie. Te koop in de App Store. Meer informatie: www.oefenappberoerte.nl. Ontwikkeld door Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht (UMC Utrecht en De Hoogstraat Revalidatie) en de Van der Sar Stichting.

Download in de Apple of Google app store:

Download in de Apple appstore

Naar boven

Parkinson oefeningen
Instructievideo’s met oefeningen. Daarnaast worden adviezen gegeven met betrekking tot bewegen.

Download in de Apple of Google app store:

Download in Apple appstore Download in de Google Playstore

Naar boven

Uniek Sporten
Sporten voor mensen met een beperking. Je kunt op sport zoeken
Ook worden mensen met een beperking geholpen bij het in het vinden van de juiste sport.

Download in de Apple of Google app store:

Download in de Apple appstore Download in de Google playstore

Naar boven

Stemming
Mr. Mood
Op een simple manier, bhijhouden je je voelt. Met behulpd van vijf verschilldende emtoiocons geef je elke dag je stemming aan en kun je oog aangeven hoe dit kwam

Download in de Apple of Google app store:

Download in de Apple app store

Naar boven

 

Ontspanning

VGZ Mindfulness coach
Deze app bestaat uit oefeningen waarmee je leert ontspannen.
Je wordt door middel van duidelijke uitleg middels een prettige, rustige stem door de oefeningen geleid. Je kunt de oefeningen in je agenda laten plannen, zodat je het niet vergeet te doen.

Download in de Apple of Google app store:

Download in de Apple App Sore Downloaden in de Google Play Store

Naar boven

Ommetje app
Elke dag een wandeling maken is belangrijke voor je fysieke en mentale gezondheid. Je krijgt meer productiviteit en energie na het lopen van een ommetje. De ommetje app helpt je daarbij.

Download in de Apple of Google app store:

Downloaden in de Apple App Store

Naar boven

 

Informatief Hersenletsel

Breinstraat
Deze app is ontwikkeld voor jongeren met hersenletsel. Er staat uitleg in over wat er gebeurt in het ziekenhuis en revalidatiecentrum, maar ook de situatie daarna (school, thuis en vrienden) wordt besproken. Deze uitleg is kort en duidelijk en wordt ondersteund met filmpjes. In de app kun je ook voor een eigen hersenletsel paspoort maken (ook geschikt voor volwassenen)
In dit paspoort kun je oorzaak, gevolgen en benodigde hulpmiddelen aangeven. Daarnaast kun je voor jezelf en je omgeving wat voor jou belangrijke regels zijn. Voorbeeld zijn: houd er rekening mee dat ik voor alles wat meer tijd nodig heb’ etc. Naar aanleiding wat je ingevuld hebt, komt de app in het paspoort met tips voor school, thuis en vrienden. Je kan het paspoort delen met wie je wil.

Download in de Apple of Google app store:

Download in de Apple appstore

Naar boven

 

Energie verdeling

Daglijst
Houd bij wat je op een dag doet en hoe je je daarbij voelt. Kies uit het aangeven van vermoeidheid of hoeveelheid energie en/of pijn.
De ingevulde lijsten kunnen eenvoudig gedeeld worden met een ergotherapeut of ander persoon die je helpt om oorzaken en samenhang te ontdekken in de activiteiten die je doet en hoe je je voelt.
Door de reminder functie vergeet je nooit meer een half uur in te vullen. Deze functie kan ook uitgeschakeld worden.

Download in de Apple app store:

Download in de Apple appstore

Naar boven

Activiteitenweger voor jongeren (ook voor volwassenen bruikbaar)
Om inzichtelijk te krijgen wat je allemaal doet op een dag en hoe belastend dit was. Dit geeft inzicht en maakt je bewust waar de knelpunten liggen.

Download in de Apple of Google app store:

Download in de Apple appstore

Naar boven

 

Huishouden

Eenvoudige boodschappenlijst
Eenvoudig te gebruiken en te begrijpen. Duidelijke boodschappenlijst.
Doorstrepen en verwijderen gekochte items voor meer overzicht.

Download in de Apple app store:

Download in de Apple appstore

Naar boven

Pon-slimme boodschappenlijst
App voor het simpel maken en gebruiken van boodschappenlijst, mogelijkheid boodschappen te categoriseren per winkel, bv Kruitvat, Albert Heijn.

Download in de Apple app store:

Download in de Apple appstore

Naar boven

Supersimpel boodschappen lijst
Eenvoudige boodschappenlijst. Te categoriseren per winkel bv kruitvat, jumbo etc. Door de kleuren, erg overzichtelijk.

Download in de Google app store:

Naar boven

Foto kookboek
Deze app bevat recepten die stap voor stap worden uitgelegd. Iedere stap is ondersteund met behulp an een foto waardoor het maken relatief makkelijk gaat.

Download in de Apple app store:

Naar boven

Videorecepten
Op Ah.nl kun je onder andere video’s zoeken van recepten. Hierin wordt stap voor stap uitgelegd wat je moet doen. Als het te snel gaat, op pauze.

www.ah.nl

Naar boven

 

Geheugen/plannen

Picto planner
Deze app geeft zicht op de structuur van een dag door middel van picto’s en foto’s.
Je kunt een dag of weekoverzicht zien. Duidelijke onderverdeling tussen ochtend, middag en avond. De activiteiten die zijn geweest krijgen een andere kleur. Ook is het mogelijk onder een activiteit subactiviteiten te maken. Dit kan bv handig zijn om handelingsschema’s te maken (bv de stappen van het aankleden).

Download in de Apple appstore:

Download in de Apple Appstore

Naar boven

Mijn eigen plan
Proefversie 2 weken, gratis.
Biedt ondersteuning bij dagelijkse bezigheden. Via een website kan de agenda worden gevuld en kan aangegeven worden wanneer de app moet herinneren aan een activiteit. De app gebruikt alarmgeluiden en kan blijven herinneren tot dat de taak daadwerkelijk gedaan is. Ook kun je taken in stappen verdelen, hierdoor je bij de taak precies zien wat je nog moet doen. Je kunt per stap een afbeelding/foto toevoegen. De app helpt om structuur aan te brengen, minder te vergeten en vertelt je in welke volgorde en hoe je een taak moet doen. Voor meer informatie: www.mijneigenplan.nl/hoe-werkt-het

Download in de Apple appstore:

Naar boven

Smartwatch
Helpt dmv alarm herinneren bij afspraken en taken. Voor het gebruik van een smartwatch heb je een smartphone nodig.

Download van de Apple of Google appstore:

Naar boven

MYWepp Aggenda Horloge: (Abonnement 6,50 per maand, horloge 290 euro)
Beeldhorloge met agenda functie. Geen smartphone nodig (wat bij smartwatch wel noodzakelijk is). Herinnerd worden aan afspraken of dingen die je moet doen door alarm of gesproken boodschap. Het heeft een handige agenda, extra opties zijn dwaaldetectie en hulp op afstand.
Stijlvol en handig, moeilijk te vergeten want het zit om je pols. Volledig op afstand te beheren via internet door mantelzorger/familie. Professional hulp op afstand mogelijk.
Voor meer info: www.mywepp.nl/info-guide.

Naar boven

Day one
Dit is een mooie app om een dagboek/aantekeningen per dag bij te houden. Dit kan nuttig zijn bij bv problemen met geheugen, overzicht, planning of taal.

Download van de Apple of Google appstore:

Naar boven

VO calendar
Agenda app ontwikkeld voor mensen met een visuele beperking. Dankzij de voice over -optie onder toegankelijkheidsinstellingen van de iPhone, worden pagina’s en selecties die je maakt voorgelezen.
Je kunt bij VO Calender niet alleen afspraken intypen, maar ook inspreken.

Download in de Apple appstore:

Naar boven

VA calendar
Maakt van de iPad een ideale agenda voor mensen die moeite hebben met kleine letters. Alle teksten zijn minimaal 4 x vergroot en de schermen hebben een vaste indeling om het gemak te vergroten. Het contrast kan worden aangepast voor betere leesbaarheid. In een paar stappen is een nieuwe afspraak toegevoegd of gewijzigd. Wie liever niet typt kan de afspraken inspreken als audioboodschappen. Va Calender werkt volledig samen met de standaard iphone agenda.

Download in de Apple appstore:

Naar boven

Call Recorder
Voor het opnemen van telefoongesprekken.

Download van de Apple of Google appstore:

Naar boven

Dictafoon (standaard op Iphone)
Mogelijkheid gesprekken op te nemen en te ordenen in bestanden zodat ze eenvoudig terug te vinden zijn

Download in de Google appstore:

Naar boven

 

MS

Binnenkort meer:

Naar boven

 

Toegankelijkheid van locaties

Ongehinderd
Geeft informatie over de toegankelijkheid van uiteenlopende locaties. De app is te gebruiken voor wie slecht te been is, gebruik maakt van een rolstoel of een visuele beperking heeft.

Download in de Apple appstore:

Naar boven

Hersenletsel heb je niet alleen – Jenny Palm

Het niet vergeten kookboek
Een bijzonder leuk kook voor mensen met NAH. Alle recepten staan stap voor stap met foto’s en heldere tekst uitgelegd. Het boek is gemaakt door Siem en Joost, twee jongen met niet aangeboren hersenletsel.

Een lepel in de soep: interviews met mensen met niet aangeboren hersenletsel. In het interview wordt steeds ingezoomd op een aspect van hersenletsel dat bij de geïnterviewde op de voorgrond treedt. Herkenning, uitleg en advies hoe met de nieuwe situatie om te gaan zijn de belangrijkste ingrediënten van dit boek. Waardevol voor mensen met NAH en hun naasten.

Brochure-gedragsveranderingen

https://mautic.hersenstichting.nl/asset/10:brochure-gedragsveranderingen