Helpgewoon NAH - logo

Helpgewoon NAH is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel. We bieden professionele begeleiding, meestal bij u thuis, met als doel u en uw omgeving te ondersteunen bij het leren omgaan met dit veranderde leven. Zodat u na verloop van tijd weer zo zelfstandig mogelijk verder kunt.

We werken vanuit kleinschalig zelfsturend team en we kennen de netwerkpartners. We streven naar snelle inzet. We starten binnen vijf werkdagen.

 

Wie zijn wij

Wij zijn Helpgewoon NAH, een team dat bestaat uit een 5-tal enthousiaste en bevlogen dames met uitgebreide werkervaring binnen gerenommeerde NAH-zorgorganisaties. Alle leden hebben minimaal 10 jaar werkervaring met het geven van zowel Ambulante en/of Intramurale begeleiding binnen de NAH doelgroep of aanverwante doelgroepen.

We zijn vier jaar geleden gestart met onze werknemerscoöperatie Helpgewoon NAH. Dit vanuit de behoefte onze eigen missie en visie te kunnen toepassen in ons werk, waarin de belangrijkste pijlers zijn: eerlijkheid, vertrouwen, samen, vakmanschap, vanuit het hart en kleinschalig.

Helpgewoon NAH wil een vernieuwende organisatie zijn, waarbij een optimale kwaliteit van hulpverlening en de beleving daarvan door de cliënt centraal staat. We willen mensen de regie over hun eigen leven teruggeven. Zowel de mensen die aan het werk zijn als de cliënten waar wij mee werken. We willen dat mensen werken vanuit intrinsieke motivatie en vanuit vertrouwen
HelpgewoonNAH is een betrouwbare, sociale en kleinschalige zorgaanbieder.
Voor cliënten betekent dit dat we onze beloftes nakomen en hen centraal stellen bij de invulling van de hulpverleningsvraag.

 

Wat bieden wij:

Helpgewoon NAH biedt specialistische begeleiding op maat aan volwassenen met niet aangeboren hersenletsel en hun naasten in de thuissituatie met als doel mensen met hersenletsel en hun naasten te ondersteunen bij het leren omgaan met het veranderde leven. 

 

Waarom Helpgewoon NAH:
  • Alle werknemers hebben een zorg gerelateerde opleiding, zijn professioneel en deskundig en hebben jarenlange ervaring in het werken en omgaan met mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel.
  • Wij zijn een kleine onderneming, zonder tussenlagen. We willen dat de tijd en het geld dat bedoeld is voor de zorg ook echt naar de zorg gaat. Dit bereiken we door te werken met korte lijnen waardoor bureaucratie wordt beperkt, het minimaliseren van overheadkosten door gebruik van eigen ruimtes en ontbreken van managementlagen.
  • We werken vanuit een sterke drive, in het belang van onze cliënten en met een zuivere insteek, zonder winstoogmerk. Dit is ook de reden om als coöperatie te opereren
  • Bij aanmelding wordt binnen 5 werkdagen contact opgenomen met de hulpvrager en een afspraak gepland voor een kennismakingsgesprek.
  • Iedere cliënt heeft een vaste begeleider. Bij vakantie of ziekte van begeleider krijgt de cliënt een vaste invalbegeleider.
  • We begeleiden mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel en hun naasten. Dat is onze kracht en maakt onze begeleiding specialistisch.
  • Jaarlijks meten wij de cliënt tevredenheid. Deze wordt gemiddeld gewaardeerd met een 8,7
Zijn wij actief in uw regio?